สาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า เข้าตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

สาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า เข้าตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมคม ประเมินคณะครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมคม ประเมินคณะครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ได […]

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

ป่าแดดวิทฯ ส่งมอบน้ำใจ ต้านภัย COVID-19

ป่าแดดวิทฯ ส่งมอบน้ำใจ ต้านภัย COVID-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิท […]

ร่วมด้วยช่วยกัน วัคซีนโควิด-19 (COVID 19)

ร่วมด้วยช่วยกัน วัคซีนโควิด-19 (COVID 19)

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมร่ […]