โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ

ผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนดำราษฎร์สงเคราะห์จัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนดำราษฎร์สงเคราะห์จัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม.เชียงราย เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม.เชียงราย เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 -3 ธันวาคม 2565 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อ […]

โรงเรียนปล้องวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนปล้องวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ พร้อมด้วย นาย […]