สวค.2รับการนิเทศก์จากศน. สพม.เชียงราย ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2565

สวค.2รับการนิเทศก์จากศน. สพม.เชียงราย ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2565

สวค.2 จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน รร.คุณธรรม รร.สีขาว ฯลฯ

สวค.2 จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน รร.คุณธรรม รร.สีขาว ฯลฯ

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมได้จัดกิจกรรม “วรรณคดี กลอน สุนทรภู่” เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

นายวิเชียร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม.เชียงราย ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (สร.กศ.)  

นายวิเชียร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม.เชียงราย ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (สร.กศ.)  

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ