อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อวิดีโอ On-demand

เมื่อวันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทย […]

ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทย […]

“ป่าแดดวิทฯ ฐานะรร.พี่เลี้ยงติดตามโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.วันรักษ์ ขัน […]

“ศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเจ้าของทุน พบปะกับนักเรียนทุน 1/2564″

     เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 คุณไพรชยนต์ […]

ประชุมผู้ปกครอง(ออนไลน์)ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทย […]