“นักเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้ารับการฉีดเข็มแรก วัคซีนต้านโควิด-19”

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ […]

กิจกรรมอ่านแลกสนุกสะสมสติกเกอร์รักการอ่าน ระดับม.ต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 งานห้องสมุดโรงเรี […]

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความ เรื่อง “ฟันนั้นสำคัญไฉน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางศศิภา วงค์ใหญ่ […]

ชนะเลิศอันดับที่ 5 TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ปี 2564 ระดับประเทศ

        เมื่อวันเสาร […]

ป่าแดดวิทฯ รับการประเมินการ OBECQA ระดับ ScQA ด้วยรูปแบบOnline

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียน […]

การประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทยาค […]