รับการตรวจภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรับการตรวจภายในระดับสถานศึกษา ประจ […]

“ชมรมศิษย์เก่าฯ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายณิชภูมิ คำเมื […]

“การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน MOU ร่วมกับท้องถิ่น”

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิ […]

“Sunflower coffee house @ Padadwittayakom”

เช้าวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 Sunflower coffee hou […]

“ป่าแดดวิทยาคม ผ่านการประเมิน สมศ.รอบ 4”

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ผ่านการประเมิน สมศ.รอบ 4 การประเม […]

อีกหนึ่งการันตีได้ว่าป่าแดดวิทยาคมจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” อีกหนึ่งการัน […]