การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม […]

กลับมาเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบวันแรก

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทย […]

“ผลงานป่าแดดวิทยาคม 1 เดียวในเขต สพม.เชียงราย 2 โรงเรียนในภาคเหนือ จาก 14 โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ”

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยการนำของ ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู […]

รับการตรวจภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรับการตรวจภายในระดับสถานศึกษา ประจ […]

“ชมรมศิษย์เก่าฯ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายณิชภูมิ คำเมื […]

“การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน MOU ร่วมกับท้องถิ่น”

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิ […]