“ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอำเภอป่าแดดคนใหม่”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดร.วันรักษ์ ขั […]

“จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน ScQA “

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนป […]

“รร.ป่าแดดวิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล“

    เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ 2564 โรงเรียนป่าแด […]

รับรางวัลระดับเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ด้วยทีมงานนวัตกรรมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ได้ส่งนวัตกรรมเ […]

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร […]

” โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 “

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดว […]