เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วยคณะ เดินทางแสดงความยินดีกับ นายจรัญ ยะม่อนแก้ว นายอำเภอป่าแดด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายอำเภอป่าแดด ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย