เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 คุณไพรชยนต์ อุตะมะ(เฮียดอย) ศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ได้พบปะกับนักเรียนทุน ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 46 ทุน ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ให้การต้อนรับ นางเมธี มะลิ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียน กล่าวรายงาน จากนักเรียนทุน จำนวน 46 ทุนนั้น ปัจจุบันนักเรียนที่ได้รับทุนต่อเนื่องจำนวน  40 ทุน อีก 6 ทุน ได้จบจากโรงเรียนไปแล้ว ดังนั้นจึงได้มีการสรรหาคัดเลือกนักเรียนเพิ่มเติม อีก 6 ทุนให้ครบตามจำนวน 46 ทุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจนักเรียนทุนของท่านได้ตั้งใจในการเรียนต่อไป