โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดำเนินการเปิดภาคเรียน 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน. 64 โดยการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ทาง online 100%

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดำเนินการเปิดภาคเรียน 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน. 64 โดยการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ทาง online 100%

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดำเนินการเปิดภาคเรียน 1/2 […]

การสอนออนไลน์ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

การสอนออนไลน์ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดการเรียนการสอน online

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดการเรียนการสอน online

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เริ […]

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนใหม่

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนใหม่

วันที่ 29-30พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม น […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564