ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรสอนวิชาภาษาอังกฤษ

การติดตามเชิงประจักษ์การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

การติดตามเชิงประจักษ์การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทย […]

ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทย […]

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เข้ารับการฉีดฉัคซีน เข็มที่ 2

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เข้ารับการฉีดฉัคซีน เข็มที่ 2

“ป่าแดดวิทฯ ฐานะรร.พี่เลี้ยงติดตามโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม”

“ป่าแดดวิทฯ ฐานะรร.พี่เลี้ยงติดตามโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.วันรักษ์ ขัน […]