โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม มอบน้ำดื่มให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรฯ

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม มอบน้ำดื่มให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโร […]

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรจาก   ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรจาก ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยกา […]

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม รับรางวัล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม รับรางวัล

ชนะเลิศเหรีญทองด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนขนา […]

โรงเรียนวัดปลาวิทยาคม ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน

โรงเรียนวัดปลาวิทยาคม ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำ […]

โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยา […]

“ศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเจ้าของทุน พบปะกับนักเรียนทุน 1/2564″

“ศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเจ้าของทุน พบปะกับนักเรียนทุน 1/2564″

     เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 คุณไพรชยนต์ […]