กิจกรรมวันทานาบาตะ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

กิจกรรมวันทานาบาตะ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ประชุมผู้ปกครอง(ออนไลน์)ภาคเรียนที่ 1/2564

ประชุมผู้ปกครอง(ออนไลน์)ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิทย […]

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ครั้งที่ 2/2564 และ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ครั้งที่ 2/2564 และ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนป่าแดดวิ […]

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา […]