แสดงจำนวนลูกจ้างแยกรายโรงเรียน

ที่ ชื่อโรงเรียน บร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลเซีย ภาษาเมียนมาร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร การศึกษาพิเศษ การงานพื้นฐานอาชีพ จิตวิทยาแนะแนว บรรณารักษ์ การเงิน/บัญชี โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูไปช่วยราชการ ตำแหน่งว่าง ไม่สามารถระบุได้
1
สามัคคีวิทยาคม
1 1
2
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1
3
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1 1
4
สามัคคีวิทยาคม 2
1
5
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
1
6
เวียงชัยวิทยาคม
1
7
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1
8
พานพิทยาคม
1
9
พานพิเศษพิทยา
1
10
แม่อ้อวิทยาคม
1 1
11
ป่าแดดวิทยาคม
1
12
วาวีวิทยาคม
1
13
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
1
14
แม่เจดีย์วิทยาคม
1
15
แม่ลาววิทยาคม
1
16
แม่จันวิทยาคม
1
17
บ้านแซววิทยาคม
1
18
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1
19
สันติคีรีวิทยาคม
1
20
เชียงของวิทยาคม
1
21
บุญเรืองวิทยาคม
1 1
22
ปล้องวิทยาคม
1
23
พญาเม็งราย
1
24
ไม้ยาวิทยาคม
1
25
ขุนตาลวิทยาคม
1