แสดงสรุปการคำนวณ ครู จ.18

ที่ ชื่อโรงเรียน บร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ เกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลเซีย ภาษาเมียนมาร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร การศึกษาพิเศษ การงานพื้นฐานอาชีพ จิตวิทยาแนะแนว บรรณารักษ์ การเงิน/บัญชี โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูไปช่วยราชการ ตำแหน่งว่าง ไม่สามารถระบุได้
1
สามัคคีวิทยาคม
5 12 28 10 3 12 13 9 16 1 2 3 2 1 1 3 2 2 16 2 2 2 4 1 2 2
2
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
5 12 23 5 9 4 4 6 15 3 2 3 1 3 2 17 2 3 1 2 3 2 1 3
3
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
4 6 6 4 3 1 1 2 8 3 1 1 1 1 8 1 1 1 8
4
ห้วยสักวิทยาคม
2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 4 1
5
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
2 2 2 1 1 4 2 1 1 1 2 1 2 1
6
ดอนชัยวิทยาคม
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
5 4 10 3 2 5 4 6 7 2 2 1 1 1 1 8 1 1 1 1 8
8
สามัคคีวิทยาคม 2
2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
9
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10
เวียงชัยวิทยาคม
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
11
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
2 4 3 2 1 2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1
12
พานพิทยาคม
5 9 13 6 2 6 4 4 11 3 2 2 1 4 11 2 1 1 2 1 1
13
พานพิเศษพิทยา
2 2 2 1 1 3 1 1 1 1
14
นครวิทยาคม
2 2 2 1 1 1 1 1 1
15
แม่อ้อวิทยาคม
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
16
ดอยงามวิทยาคม
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
17
ป่าแดดวิทยาคม
2 3 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 4 1
18
แม่สรวยวิทยาคม
3 3 4 2 2 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1
19
วาวีวิทยาคม
2 2 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
20
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
4 6 8 3 2 3 2 1 6 3 2 1 1 1 2 2 9 2 2 2 1
21
แม่เจดีย์วิทยาคม
2 3 6 2 3 2 2 1 2 2 1 1 5 1 1 2
22
แม่ลาววิทยาคม
2 4 4 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1
23
จันจว้าวิทยาคม
2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1
24
แม่จันวิทยาคม
5 10 11 7 6 3 3 4 9 1 5 2 1 2 3 4 3 10 2 4 2 4 2 2 4
25
เชียงแสนวิทยาคม
4 6 7 4 3 2 1 3 7 2 1 1 1 1 2 2 7 3 1 1 1 2
26
บ้านแซววิทยาคม
2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
27
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
5 14 18 7 4 4 7 5 15 6 5 2 2 4 3 4 13 3 2 3 1 4 2 4 9
28
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
2 2 2 1 2 3 1 1 1 1
29
สันติคีรีวิทยาคม
3 6 6 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 5 3 1 1 1
30
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
2 1 4 2 3 1 1 3 1 1 1 3
31
เชียงของวิทยาคม
4 6 8 2 4 2 2 3 6 3 1 1 1 1 2 7 2 1 1 2
32
บุญเรืองวิทยาคม
2 2 1 1 1 1 2 2 1
33
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
2 2 5 3 2 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2
34
เทิงวิทยาคม
5 13 17 7 10 4 3 6 15 6 3 2 2 2 2 19 2 1 3 1 1
35
ปล้องวิทยาคม
2 3 5 2 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1
36
พญาเม็งราย
2 4 3 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1
37
แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3
38
ไม้ยาวิทยาคม
2 2 3 2 1 1 2 1 3
39
เวียงแก่นวิทยาคม
3 5 5 2 1 3 2 2 5 3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2
40
ขุนตาลวิทยาคม
2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4
41
ยางฮอมวิทยาคม
2 2 2 1 1 1 1 1 1