สรุปจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพม.เชียงราย

รายการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น
ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครู ครูไปช่วยราชการ ครูผู้ช่วย รวมครู ครู อื่นๆ ครู อื่นๆ
มีคนครอง 41 70 1,511 7 98 1,727 70 14 27 57 35 1,930
ตำแหน่งว่าง 0 2 24 0 23 49 0 0 2 2 0 53
รวม 41 72 1,535 7 121 1,776 70 14 29 59 35 1,983