ทีมบริหาร สพม.เชียงราย

ดร. สมพร สุขอร่าม
ผอ.สพม.เชียงราย
โทรศัพท์ 081-9721278
E-mail : somporn.suk@spm36.go.th
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ รองปรีชารัตน์-รินทระ-รูปข้าราชการ-หน้า-web-769x1024.jpg นายปรีชารัตน์ รินทระ
รอง ผอ.สพม.เชียงราย(1)
โทรศัพท์ 065-4956426
E-mail :
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ รองณรงค์-รูปข้าราชการ-หน้า-web-769x1024.jpgนายณรงค์ คำสุขุม
รอง ผอ.สพม.เชียงราย(2)
โทรศัพท์ 087-0483354
E-mail :
นายเรืองชัย ตามรภาค
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 089-5605858
E-mail : Roungchai.Tam@spm36.go.th
น.ส.อรัญญา แยงเจริญ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 056-9111400
E-mail : ARUNYA.YAN@spm36.go.th
นางบุษกร เชื้อสีดา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรศัพท์ 081-7960767
E-mail : busakorn@spm36.go.th
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3-683x1024.jpgนางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ
รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์
E-mail :

นางสาวแสงเดือน สันธิ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 081-9926921
E-mail : sangduan.sun@spm36.go.th
นางบุญญธิดา คชรักษ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 083-2084993
E-mail : Boonyatida.koa@spm36.go.th
นางดวงมณี แก้วสระแสน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 089-2641046
E-mail : Duangmanee.Kea@spm36.go.th
นายสุชาติ ราชคมน์
ผอ.ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
โทรศัพท์ 083-5653711
E-mail : Suchart.Rat@spm36.go.th
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ธิติวุฒิ-หน้าเว็บ-693x1024.jpgนายธิติวุฒิ วิริยาวุฒิ
ผอ.กฏหมายและคดี
โทรศัพท์
E-mail :
…..