มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อวิดีโอ On-demand

เมื่อวันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผ […]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาว […]

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว