น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช

นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ด้วยกระบวนการ Active Learning Gpas 5 steps

รูปภาพทั้งหมด

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมนำนักเรียน ม.ปลายฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมมอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียน

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดอบรม วPA

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา