เว็ปไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.เชียงราย

1โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม     www.samakkhi.ac.th
2โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์www.damrong.ac.th
3โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมwww.mengrai.ac.th
4โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมwww.hswk.ac.th
5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯwww.tupcr.ac.th
6โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมwww.donchai.ac.th
7โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยwww.pcccr.ac.th
8โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2www.swk2.ac.th
9โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมwww.dpw.ac.th
10โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมwww.wck.ac.th
11โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมwww.chiangrung.ac.th
12โรงเรียนพานพิทยาคมwww.phanphit.ac.th
13โรงเรียนพานพิเศษพิทยาwww.phanpiset.ac.th
14โรงเรียนนครวิทยาคมwww.nwkschool.ac.th
15โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมwww.maeoowit.ac.th
16โรงเรียนดอยงามวิทยาคมwww.dwk.ac.th
17โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมwww.padad.ac.th
18โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมwww.maesuaiwit.ac.th
19โรงเรียนวาวีวิทยาคมwww.waweewit.ac.th
20โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมwww.wpk.ac.th
21โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมwww.maejadee.ac.th
22โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมwww.maelao.ac.th
23โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมwww.jjw.ac.th
24โรงเรียนแม่จันวิทยาคมwww.mwk.ac.th
25โรงเรียน เชียงแสนวิทยาคมwww.csws.ac.th
26โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมwww.bsw.ac.th
27โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์www.maesai.ac.th
28โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมwww.watthumpla.ac.th
29โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมwww.santikhiri.ac.th
30โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกwww.doiluangrat.ac.th
31โรงเรียนเชียงของวิทยาคมwww.ckwschool.ac.th
32โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมwww.brw.ac.th
33โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกwww.hsw.ac.th
34โรงเรียนเทิงวิทยาคมwww.thoengwit.ac.th
35โรงเรียนปล้องวิทยาคมwww.plongwittayakhom.ac.th
36โรงเรียนพญาเม็งรายwww.phayamengraischool.ac.th
37โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมwww.maetamwit.ac.th
38โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมwww.maiyavit.ac.th
39โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมwww.wkk.ac.th
40โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมwww.kwk.ac.th
41โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมsites.google.com/a/yanghom.ac.th/yanghomschool/
Message us