ข้อมูลการติดต่อ สพม.เชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 0-5360-1451
กลุ่มอำนวยการ ต่อ : 12
กลุ่มการเงินสินทรัพย์การเงิน ต่อ : 13
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ : 14
กลุ่มนโยบายและแผนแผน ต่อ : 15
กลุ่มตรวจสอบภายใน ต่อ : 16
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ : 17
หน้าห้อง ผอ.เขต ต่อ : 27
กลุ่มศึกษานิเทศก์ : 088-2581874
โทรสาร Fax : 0-5360-1450

พัสดุการเงินสินทรัพย์ โทร :08-8258-1870

นโยบายและแผน โทร :08-8258-1871

บริหารงานบุคคล โทร :08-8258-1872

ส่งเสริมการจัดการฯ โทร :08-8258-1873

ศึกษานิเทศก์ โทร :08-8258-1874

อำนวยการ โทร :08-8258-1875

ตรวจสอบภายใน โทร :08-8259-1232

อีเมล์ : secondary36cripyo@gmail.com

Message us