เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรม “วันมาฆบูชา” ฟื้นประเพณีล้านนา

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรม “วันมาฆบูชา” ฟื้นประเพณีล้านนาเชิญร่วมเวียนเทียน-พระบรมสารีริกธาตุ และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ วันที่ 4 มี.ค.นี้

เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดและชุมชนทั้ง 4 เขต เชิญชมซุ้มนิทรรศการวันมาฆบูชา พร้อมร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ ปิยวัณโณ จากอารามสันติสุข แม่ริม เชียงใหม่ ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงรายจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมกับวัดและชุมชนทั้ง 4 เขต พร้อมโรงเรียนในสังกัดฯ โดยจะมีการจัดซุ้มนิทรรศการวันมาฆบูชาเพื่อระลึกนึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ ปิยวัณโณ จากอารามสันติสุข แม่ริม เชียงใหม่ และการเวียนเทียน-สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธ์ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อีกทั้งยังเป็นการรื้อฟื้นประเพณีของชาวเหนือ ซึ่งจะมีประเพณีการสรงน้ำพระธาตุในวันมาฆบูชา หรือที่เรียกกันว่า 5 เป็ง เพื่อให้เกิดศิริมงคลกับตนตัว และครอบครัว

โดยภายในงานยังมีการแสดงดนตรีสะล้อซอซึง และการแสดงฟ้อนจากมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ อนึ่งในวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้น 4 อย่างเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต คือการที่ประสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ซึ่งพระสงฆ์เหลานั้นได้สำเร็จอรหันต์ และเป็นพระที่พระพุทธเจ้าได้บวชให้ หรือเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และพระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรม “โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

เทศบาลนครเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชาและประเพณีของชาวเหนือจึงได้ร่วมกับวัดและชุมชนทั้ง 4 เขต พร้อมโรงเรียนในสังกัดฯ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา และมีส่วนร่วมในการเวียนเทียน ณ สวนตุงและโคมนครเทศบาลเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย 053711333

Message us