ผอ.สพม.เชียงราย ให้ข้อคิดในการเป็นผู้บริหารการศึกษาฯ

ผอ.สพม.เชียงราย ให้ข้อคิดในการเป็นผู้บริหารการศึกษา

แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ที่เข้าฝึกประสบการณ์ ณ สพม.เชียงราย

Message us