สพม.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วันแรก) ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตรวจเยี่ยมการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความโปร่งใส ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

Message us