บุคลากร สพม.เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

                  วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย นำข้าราชการ บุคลากร พนักงานอัตราจ้าง ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อซิโนแวค (Sinovac) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

Message us