ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
โทรศัพท์ 053-601451 ต่อ 17 โทรสาร 0-5360-1450
รูปแบบการเตรียมจัดการเรียนการสอนรับเปิดเทอมในสถานการณ์ COVID-19
+++NEW ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 47+++
+++NEW ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ฉบับที่ 2+++
+ประกาศตั้งศูนย์โควิด
+คำสั่งคณะกรรมการโควิด
สพฐ ประกาศเกี่ยวกับโควิด 19 นาทีที่ 10.10 – 27.03
+คลิกดูวิดีโอที่นี้+
+เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563)+
+มาตราการ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวกับโรคระบาด โควิด 19 (COVID-19)
+ประกาศคำสั่ง โรคระบาด โควิด 19 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย
+ประกาศคำสั่ง โรคระบาด โควิด 19 (COVID-19) จังหวัดพะเยา
+รวมลิงค์หนังสือเกี่ยวกับ โรคระบาด โควิด 19 (COVID-19)
+คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Message us