ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ…การฉีดวัคซีน

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะครู นักเรียน ที่รับการฉีดวัคซีน Pfizer โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยมีนักเรียนประสงค์รับการฉีดวัคซีน จำนวน 221 ราย ทั้งนี้ นางพรรณวิภา  สมสะอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

Message us