สพม.เชียงราย ร่วมทำบันทึกข้อตกลง….

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มอบหมายให้ นายปรีชารัตน์  รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนานักกีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม.เชียงราย กับ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Message us