ผอ.สพม.เชียงราย ร่วมงานวันสถาปนา ห้วยสักวิทยาคม….

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันสถาปนา โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหาทุนทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน และจัดสร้างรูปเหมือนพระครูสุวรรณวรศีล อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีศักดาราม เจ้าคณะตำบลห้วยสัก ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Message us