การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ 11/2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย นางบุญญธิดา คชรักษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายรัชกฤช สถิรานนท์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจอมจันทร์ สพม.เชียงราย

Message us