สพม.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน ดำเนินโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มอบหมายให้ นางนิยดา พรหมเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงรายครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Message us