สพร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มอบหมายให้นายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย นางนิยดา พรหมเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ วัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

Message us