ประเมินการปฏิบัติงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.เชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเพื่อประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในการปฎิบัติงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี การประเมินครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการประเมินจำนวน 12 คน จัดระหว่างวันที่ 10 –11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง  สพม.เชียงราย

Message us