ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

Message us