สอบถาม Digital Performance Appraisal เรียกย่อว่า ระบบ DPA คืออะไร?

เว็บบอร์ดสอบถาม Digital Performance Appraisal เรียกย่อว่า ระบบ DPA คืออะไร?
Digital Performance Appraisal  asked 7 เดือน ago

ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกย่อว่า ระบบ DPA คืออะไร?

Your Answer

4 + 10 =